Ilyen volt az “Aranykert fővárosa” 1891-ben

ECSI

Ilyen volt az “Aranykert fővárosa” 1891-ben

A Klapka-tér az 19-20. század fordulóján. Forrás: bedo.hu

“Komárom jellegét a katonaság adja meg. A városnak okkal-móddal ők adnak színt és életet, s e szerepet a közelmúltból, a szabadságharczot követő időből őrizték meg. Azonban az idő e merev színezetet is kezdi enyhíteni, s a polgári és katonai elem összebarátkozása napjainkban oly őszinte és kölcsönös, mint talán kevés helyen az egész monarkhiában. Idegennek első pillanatra feltűnik az utczákon és sétatereken a sok egyenruha, de azonnal észre fogja venni, hogy katona és polgár között nem áll fenn az a bizonyos khiinai fal. Különösen élénk képet nyújt a vár és a város az évi nagy hadgyakorlatok idején, midőn nemcsak a tartalékosok vonulnak zászló alá, hanem vidékről is érkeznek csapatok különféle fegyvernemből. Az idén meg pláne nagyon sok egyenruhát fogunk látni, az augusztus 10—12-én tartandó várostrom-gyakorlatok alkalmával.”

“Komárom sokkal nehezebb helyzetben van, mint Debreczen, Szeged meg a többi magyar város. Fejlődésében leghatalmasabb ellensége legnagyobb büszkesége, a méltán híres vár, mely egykorú nemzeti életünkkel, s az imént múlt történetében is oly kiváló szerepet játszott. A vár által körülvett város, mint zárt és hadászati hely, természetesen sem a nagy tőkének, sem a nagy vállalatnak nem kedvez, s még akkor sem fog kedvezni, ha a komáromiak vágyai mind be fognak telni, s közlekedésük által az év minden szakában gyors összeköttetésben maradnak a külvilággal.”

“Ha az idegen keresi a várat, alig fog belőle valamit látni, pedig vezetője odaviszi a sánczok alá, beviszi a belső vagy öreg várba, megmutogatja kazamatáit. De hiszen nem lát egyebet mint sánczot, beföldelt falakat és alattok elvonuló árkokat. E vár fontosságát az fogja csak megismerni, a ki fáradságot vesz magának a Duna két oldalán s a Vág mentén elvonuló védműveket bejárni és rendszerbe foglalva róla képet alkotni. Ez már nehezebb, és nem mindenki előtt nyílnak meg a tervezet féltékenyen őrzött titkai. S mindehhez az a baja is megvan, hogy akármilyen pompás madártávlatból akarná is kipéczézni, alig volna rá képes, miután az erődítések a zöld pázsit, meg a csalitos, fás ültetvények egy kedves és a szemnek jól eső ligettel teszik csalékonynyá.”

Írta 131 évvel évvel ezelőtt a Vasárnapi Újság, (részlet)

Forrás: visitdanube.eu

Spread the love