Chráňme a zachráňme sa!

ECSI

V našom regióne tragicky stúpa počet pacientov, ktorých ošetrujú v nemocnici kvôli komplikácií zapríčinených korona vírusom. Deň, čo deň zhoršujúca sa pandemická situácia nás privádza k tomu, aby sme konali, pripoj sa k nám! Komárňanská nemocnica potrebuje pomoc! Spoločenstvo pre mládež Žitného ostrova občianske združenie aktivizuje zbierku pre oddelenie COVID-19 Komárňanskej nemocnice AGEL. Čoraz viac pacientov trpí syndrómom akútnej respiračnej tiesne (ARDS), teda zlyhaním pľúc z dôsledku COVID-19. Nemocnica potrebuje prístroje na podporu dýchania, aby vedela pomôcť čoraz viacerým pacientom, v boji o život. Zachráňme životy! Keď každý z nás dá podľa svojich možností, čo len jedno dve eurá, je nás veľa, vieme poskladať, čo len na jeden prístroj.

Chráňme a zachráňme sa!

Číslo transparentného účtu založeného na zbierku:
SK09 0900 0000 0051 7738 2019

Chráňme a zachráňme sa! – FLYER DOWNLOAD